Hvor lang skal barneboken være?

Antall sider i en bok som er passende for barn i alderen 5-10 år kan variere avhengig av barnets leseferdigheter og interesser. Vi har laget noen generelle anbefalinger for de ulike aldersgruppene:

For 5-6 åringer

Billedbøker: 24-48 sider.

  • Billedbøker med fargerike illustrasjoner og kort tekst på hver side.
  • Fokus på enkle historier og tydelige bilder som støtter teksten.

For 7-8 åringer

Tidlige lesebøker: 32-64 sider.

  • Inneholder mer tekst enn billedbøker, men har nok så korte kapitler, med fortsatt mye ulike illustrasjoner.

For 9-10 åringer

Kapitlerbøker: 64-150 sider.

  • Gjerne en lengre historier, men en rød linje gjennom ulike kapitler, noen men få illustrasjoner, et mer komplekst plott og tema.

Overnevnte oversikt er naturligvis bare en anbefaling. Det viktigste er at man velger bøker som reflekterer barnets interesser og leseferdigheter. Ved for eksempel høytlesning kan lengre bøker velges, men det kan være lurt å ta pause etter hvert kapittel og oppsummere innholdet for barna.

Høytlesning kan hjelpe barna til å forstå innholdet i bøkene bedre. Foto: Klokkeboken